Hrvatski English

URED DUBRAVA
Pesteri 8
10040 Zagreb, Hrvatska

Telefon / Phone:
(+385) 1 2984-625
Faks / Fax:
(+385) 1 2985-407
GSM:
(+385) 91 2984-625
e-mail:
dubrava@pokop.hr

URED CENTAR
Širolina 8
10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon / Phone:
(+385) 1 4612-430
Faks / Fax:
(+385) 1 4612-415
GSM:
(+385) 91 2984-625
e-mail:
centar@pokop.hr

URED VRAPČE
Trebež 20
10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon / Phone:
(+385) 1 3475-125
Faks / Fax:
(+385) 1 3475-126
GSM:
(+385) 91 2984-625
e-mail:
vrapce@pokop.hr

URED VRAPČE 2
Vrapčanska 165
10090 Zagreb, Hrvatska

Telefon / Phone:
(+385) 1 6521-056
Faks / Fax:
(+385) 1 5804-203
GSM:
(+385) 91 2984-625
e-mail:
vrapce@pokop.hr

URED TRNSKO
Trnsko 6a
10020 Zagreb, Hrvatska

Telefon / Phone:
(+385) 1 6521-056
Faks / Fax:
(+385) 1 6521-056
GSM:
(+385) 91 2984-625
e-mail:
pokop@pokop.hr
URED DUGAVE
Vajdin vijenac 16
10010 Zagreb, Hrvatska

Telefon / Phone:
(+385) 1 6602-706
Faks / Fax:
(+385) 1 6602-775
GSM:
(+385) 91 2984-625
e-mail:
pokop@pokop.hr