TroškoviTroškovi ovise o vrsti potrebnih i traženih proizvoda te usluge, dijelimo ih na:

1. Oprema – troškovi ovise najviše o izabranom ili potrebnom modelu lijesa, najčešće se bira prema vrsti drveta, izgledu i boji te mjesnim ili vjerskim običajima, u obzir se uzima težini i visini pokojnika.
 

 • Klasičan pokop u zemljani grob – lijes se zatrpava zemljom
  Uz odabrani lijes najčešće se uzima: tekstil za ukrašavanje unutarnjeg dijela lijesa (mjesta na koje se polegne pokojnik), sastoji se od: obloge/tapete, madraca, jastuka i prekrivača, vanjski dio dna lijesa ukrašava se pokrovom u željenoj boji, posebna vreća sa patent zatvaračem za pokojnika (najčešće u ljetnim mjesecima ili kada je potrebno čekati sa pokopom), ukrasni znak na poklopcu lijesa (najčešće ide prema vjeroispovijesti pokojnika ili neki drugi simbol), nadgrobni znak sa podacima od pokojnika (počiva u miru, ime i prezime, godina rođenja i godina smrti) i osmrtnice.

 • Klasičan pokop u grobnicu – lijes se ne zatrpava zemljom
  Uz odabrani lijes najčešće se uzima: limeni uložak koji ide unutar drvenog ukrasnog lijesa, tekstil za ukrašavanje unutarnjeg dijela limenog uloška (mjesta na koje se polegne pokojnik), sastoji se od: madraca, jastuka i prekrivača, vanjski dio dna lijesa ukrašava sa pokrovom u željenoj boji, ukrasni znak na poklopcu lijesa (najčešće ide prema vjeroispovijesti pokojnika ili neki drugi simbol), nadgrobni znak sa podacima od pokojnika (počiva u miru, ime i prezime, godina rođenja i godina smrti), pločica za lijes (sa ugraviranim podacima o pokojniku stavlja se na lijes kako bi se znalo nakon otvaranja grobnice u kojemu je lijesu koji pokojnik) i osmrtnice.

 • Kremiranje
  Uz odabrani lijes za kremiranje najčešće se uzima: tekstil za ukrašavanje unutarnjeg dijela lijesa (mjesta na koje se polegne pokojnik), sastoji se od: obloge/tapete, madraca i jastuka, posebna vreća za kremiranje sa patent zatvaračem za pokojnika, ukrasna urna, spomen urna i osmrtnice.

 • Dodatno
  Iz ponude izdvajamo: okvir sa slikom uz lijes, cvijeće, svijeće, filter za limeni uložak, odjeća i obuća za pokojnika, natpis na lijesu, ukrasni znakovi, vjerska obilježja i ostalo.

 • Avionski transport
  Uz odabrani ili osnovni drveni lijes za transport obavezno ide: limeni uložak unutar drvenog lijesa, filter za limeni uložak (koji ne dopušta da se unutar limenog uloška stvaraju tlakovi uslijed kojega bi došlo do pucanja spojeva i neugodnih mirisa), tekstil za ukrašavanje unutarnjeg dijela limenog uloška (mjesta na koje se polegne pokojnik), sastoji se od: madraca, jastuka i prekrivača, , pločica za lijes (sa ugraviranim podacima o pokojniku stavlja se na lijes, međunarodni standardi u prijevozu), transportni sanduk ili materijal za zamatanje lijesa - ovisi o propisima države u koju se pokojnik šalje i propisima avionskog prijevoznika. Dodatna mogućnost po želji: ukrasni znak na poklopcu lijesa (najčešće ide prema vjeroispovijesti pokojnika ili neki drugi simbol).2. Usluge – troškovi ovise najviše o uslugama koje su potrebne da bi se pokojnika prevezlo sa mjesta smrti do mrtvačnice (groblja ili krematorija), a dijelimo ih na: • Prijevoz pokojnika u Zagrebu
  Obračunava se u paušalnom iznosu bez obzira na broj pređenih kilometara, uz prijevoz u Gradu Zagrebu idu još usluge koje su vezane za prijevoz: aranžiranje opreme (lijesa u koliko je pogrebna oprema naručena, kupljena kod nas), preuzimanje i stavljanje u lijes, dostava lijesa do vozila i dostava lijesa u mrtvačnicu.

 • Prijevoz pokojnika u Hrvatskoj
  Obračunava se po prijeđenom kilometru, odlazak i povratak do ulaska ili izlaska iz Grada Zagreba, uz navedeni prijevoz ide i prijevoz pokojnika u Zagrebu u paušalnom iznosu. Uz prijevoz pokojnika u Hrvatskoj idu još usluge koje su vezane za prijevoz, a mogu biti: aranžiranje opreme (lijesa u koliko je pogrebna oprema naručena, kupljena kod nas), preuzimanje i stavljanje u lijes, dostava lijesa do vozila i dostava lijesa u mrtvačnicu.

 • Prijevoz pokojnika ČLANICE EU
  Obračunava se po prijeđenom kilometru, odlazak i povratak do ulaska ili izlaska iz Grada Zagreba, uz navedeni prijevoz ide i prijevoz pokojnika u Zagrebu u paušalnom iznosu. Uz prijevoz pokojnika u Hrvatskoj idu još usluge koje su vezane za prijevoz, a mogu biti: aranžiranje opreme (lijesa, u koliko je lijes naručen, kupljen kod nas), preuzimanje i stavljanje u lijes, dostava lijesa do vozila i dostava lijesa u mrtvačnicu.

 • Prijevoz pokojnika NEČLANICE EU
  Obračunava se po prijeđenom kilometru, odlazak i povratak do ulaska ili izlaska iz Grada Zagreba, uz navedeni prijevoz ide i prijevoz pokojnika u Zagrebu u paušalnom iznosu. Uz prijevoz pokojnika u Hrvatskoj idu još usluge koje su vezane za prijevoz, a mogu biti: aranžiranje opreme (lijesa, u koliko je lijes naručen, kupljen kod nas), preuzimanje i stavljanje u lijes, dostava lijesa do vozila i dostava lijesa u mrtvačnicu.

 • Dodatno (izdvajamo)
  Uređenje pokojnika(pranje, oblačenje ili šminkanje), balzamiranje, korištenje mrtvačnice, korištenje rashladne komore (frižidera), korištenje transportnog lijesa, premještanje pokojnika iz/u lijes, lotanje limenog uloška, dokumentacija za prijevoz HR, dokumentacija za prijevoz INO, pakiranje lijesa za avionski prijevoz, dezinfekcija (po potrebi: prostora, vozila ili mrtvačnice), organizacija pokopa ili ispraćaja, troškovi pokopa ili ispraćaja, obavijesti u tisku ili webu, glazbene usluge, dostave (osmrtnica, cvijeća, urne ili opreme), izrada natpisa (na: nadgrobni znak ili lijes), ekskluzivne usluge i još mnoge druge usluge koje imamo u ponudi.


Sve navedeno je informativno, moguće su promjene radi velikog broja mogućnosti i kombiniranja usluga.