Dobivanje smrtnog listaSmrtni slučaj dužni su prijaviti članovi obitelji s kojima je umrli živio ili druge bliske osobe koje su saznale za smrt, odnosno osobe koje imaju pravni interes.

Prijava se vrši usmeno ili pismeno matičaru matičnog područja kojemu pripada mjesto na kojem je smrt nastupila ili na kojem je umrli nađen i to u roku od osam dana od dana smrti zajedno s potvrdom o smrti koju je izdao liječnik ili druga osoba za utvrđivanje smrti, odnosno zdravstvena ustanova, ako je osoba umrla u zdravstvenoj ustanovi. U nekim slučajevima, mjestima u Hrvatskoj prilikom utvrđivanja smrti od nadležne osobe (mrtvozornika) dobiju se odmah potrebni dokumenti za matični ured, a neki šalju službeno.

U maticu umrlih upisuju se činjenice smrti koje su se dogodile u Republici Hrvatskoj i smrti hrvatskih državljana u inozemstvu.

Matičar kojemu je prijavljena činjenica smrti sastaviti će smrtovnicu, s potrebnim podacima o umrlom, njegovoj imovini i nasljednicima te ih dostaviti nadležnom sudu radi pokretanja ostavinskog postupka ili je može predati osobi na čiji ju je zahtjev sastavio.

Ako je osoba umrla izvan mjesta prebivališta, matičar dostavlja ostavinskom sudu samo izvadak iz matice umrlih i podatke kojima raspolaže, a koji mogu poslužiti za sastavljanje smrtovnice.