Najčešća pitanjaGrob - Tehnička služba


Tko uklanja vijence i cvijeće nakon ukopa i nakon koliko dana? 
Vijence i cvijeće nakon ukopa uklanja Zagrebački holding d.o.o. – podružnica Gradska groblja. U razdoblju od 1. studenog do 1.travanja vijenci se uklanjaju nakon 20 dana, a u razdoblju od 1. travnja do 1.studenog nakon 10 dana. Na poseban zahtjev stranke vijenci se mogu ukloniti i ranije.

Tko je dužan zacementirati pokrovnu ploču nakon ukopa? 
Cementiranje pokrovne ploče može se naručiti kod ugovaranja pogreba zajedno sa ostalim uslugama ili pojedinačno na zahtjev.

Što poduzeti nakon što je prilikom posjete grobu uočena krađa ili oštećenje? 
Krađu prijaviti policiji. Oštećenja u pismenom obliku prijaviti u tehničku službu Podružnice Gradskih groblja.

Je li potrebna dozvola za gravuru slova? 
Za gravuru slova potrebna je dozvola koja se izdaje u tehničkoj službi na Mirogoju.

Što je potrebno učiniti kako bi se dobila dozvola za uređenje grobnog uređaja ili kazete za urne? 
Korisnik podnosi zahtjev za izvođenje radova. Potrebno je priložiti nacrt sa dimenzijama nadgrobnog uređaja ili kazete. Radove može izvoditi isključivo ovlašteni izvođač /klesar/

Što je grobnica, raka? 
GROBNICA podrazumijeva betonski donji stroj s priključkom na kanalizacijsku mrežu, a RAKA je betonski donji stroj bez priključka na kanalizacijsku mrežu.

Što je ekshumacija? 
Ekshumacija je iskapanje i prijenos umrlih osoba. Ekshumacija se obavlja na zahtjev i uz suglasnost svih članova uže obitelji pokojnika te korisnika grobnog mjesta iz kojeg se pokojnik ekshumira i u koje se prenosi.

Što je ekshumacija u produbljenje? 
Ekshumacija u produbljenje grobnog mjesta je postupak prelaganja pokojnika radi oslobađanja ukopnih mjesta za daljnja ukapanja. Moguća je ukoliko je proteklo 15 godina od posljednjeg klasičnog ukopa (lijes) u grob ili 30 godina od posljednjeg ukopa u grobnicu (tada je riječ o prelaganju pokojnika u manji sandučić i/ili izgrađenu kosturnicu radi oslobađanja mjesta u grobnici.