MrtvozorenjeNakon prijave smrtnog slučaja, na mjesto smrti u najkraćem će mogućem roku doći policijski djelatnici ili mrtvozornik koji će pregledati umrlu osobu i utvrditi smrt.

Mrtvozorniku je potrebno do dolaska pripremiti:


 • pristup umrloj osobi kako bi tijelo umrle osobe mogao pregledati i utvrditi uzrok smrti
 • liječničku dokumentaciju (ukoliko je umrla osoba bolovala ili je bila liječena u zdravstvenoj ustanovi)
 • osobni dokument sa slikom umrle osobe kako bi se mogao utvrditi njezin identitet
 • matične podatke umrle osobe:
  ime i prezime
  prezime prije zaključivanja braka
  datum i sat smrti
  mjesto smrti
  datum rođenja
  mjesto rođenja
  narodnost
  državljanstvo
  zanimanje
  prebivalište i adresa stanovanja
  bračno stanje (ime i prezime bračnog partnera ako je umrli bio u braku)
  ime i prezime roditelja umrlog.Nakon što mrtvozornik obavi pregled i izda "dozvolu za pokop" te "potvrdu o smrti", umrlu osobu može preuzeti i odvesti u mrtvačnicu registrirana pogrebna tvrtka koja ima rješenje nadležnog gradskog ureda prema sjedištu tvrte da može obavljati pogrebničku djelatnost u skladu sa Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti. 

U slučaju prirodne smrti, tijelo pokojnika obitelj može sama obući ili prepustiti oblačenje djelatnicima pogrebne tvrtke. Običaj je da se umrle osobe odijevaju u svečaniju odjeću te da im se na noge stavljaju cipele.