Dom za starije i udomitelji


Ustanove ili udotmitelji ovog tipa prijavljuju smrt nadležnoj mrtvozorničkoj službi koja će utvrditi uzrok smrti. Nakon pregleda oni će se pobrinuti da pokojnika iz sobe ili sa odjela prevezu u njihovu mrtvačnicu.

Najbliži član obitelji bit će obaviješten o smrtnom slučaju te daljnjem postupku. Naime, kod prijema socijalno ugroženih štićenika uzimaju se podaci o članstvu u udrugama poput Posmrtne pripomoći, grobnom mjestu i osobi koja preuzima pogrebne troškove (ukoliko takva postoji). Ukoliko troškove pokriva nadležni Centar za socijalnu skrb tada opremanje pogrebnom opremom i prijevoz do mrtvačnice organizira nadležni Centar za socijalnu skrb u dogovoru sa ustanovom ili udomiteljem. Nadležni socijalni radnik pobrinut će se da svaki štićenik bude dostojanstveno sahranjen u skladu sa Zakonima i propisima o pokrivanju troškova socijalno ugroženih.