Protokol odvijanja ceremonije pjevačkog zbora u krematoriju na Mirogoju


Protokol odvijanja ceremonije pjevačkog zbora u krematoriju na Mirogoju je ograničen na tri pjesme uz vjerskog predstavnika. Prva se pjesma pjeva na ulazak katafalka sa lijesom pokojnika u dvoranu za ispraćaj, druga poslije uvoda vjerskog predstavnika, a treća na spuštanje lijesa pokojnika u propadalište.

U koliko ispraćaj predviđa i počasti, govor ili dodatnu pjesmu potrebno je uskladiti broj pjesama sa ograničenim vremenom trajanja ceremonije.

Kako bi ispraćaj prošao u savršenom redu svaki detalj mora biti predviđen protokolom budući da sama svečanost pogreba ne dopušta improvizacije. Sve otklone i promjene stoga je potrebno uskladiti sa voditeljem pogrebne svečanosti prije same ceremonije.